Eesti Looduse fotov�istlus
5/2009Rattaretke "Kuidas elad, Ahvenamaa?" 2003 pildid.

Rattaretke "Kuidas elad, Alutaguse?" 2004 pildid.

Ajakirja Loodus talgud Leevres. Vaata pilte.

Snumid
Head uudised hiiespradele

Eesti maalikool (EM) avas sgissemestril valikaine hiitest ja teistest ajaloolistest looduslikes phapaikadest.
Aine on meldud maastiku- ja keskkonnaeriala lipilastele, aga ka laiemalt kigile huvilistele. Kursuse lbinud saavad ldised teadmised phapaikade kujunemisest, tpoloogiast, uurimisloost, vrtustest, vaimsest kultuuriprandist ning kasutamise ja hoidmise phimtetest. Loengusari on valminud koosts Tartu likooli looduslike phapaikade keskusega.
Aine edukalt lbinutel kantakse pinguraamatusse kolm ainepunkti. Eesti krgkoolides pole sellist kursust kunagi varem olnud.
Maavalla koda on aga vlja kuulutanud nii fotovistluse kui ka hiie sbra otsingu. Fotovistlusega Maavalla hiied 10222 soovitakse jdvustada looduslike phapaikade ilu ja valu ning suunata inimesi mrkama esivanemate vekohtade varjatud vrtusi. Iga osaleja vib saata kuni kmme pilti. Arvesse lhevad vaid digifotod, mille pikem klg on vhemalt 3000piksline (noortel kuni 2000piksline). Kuvad peavad olema jpg-formaadis. Fotosid saab les laadida kuni 31. oktoobrini Maavalla koja kodulehel.
Hiie sber vib olla inimene, hendus, ettevte vi asutus, kelle sihikindla tegevuse tttu on sel aastal vi eelmistel aastatel looduslik phapaik silinud vi selle seisukord paranenud. Ettepaneku anda hiie sbra aunimi vib esitada iga era- ja juriidiline isik. Ettepanekud tuleb saata hiljemalt 31. oktoobriks Maavalla kojale: koda@maavald.ee vi Maavalla koda, postkast 363, Tartu 51001.
Esimeseks hiie sbraks kuulutati eelmisel aastal Muhu saare phapaikade hoidja Martin Kivisoo. Noore hiiesbrana mrgiti ra Miina Hrma gmnaasiumi pilane Minni Saapar, kes kaardistas Saaremaal Pihtla vallas asuvad phapaigad.Maavalla koda/Loodusajakiri
29.10.2012
18.10.2012
20.09.2012
20.09.2012
20.09.2012
20.09.2012
20.09.2012
26.09.2013
06.06.2013